Cung mã số thông tin chi tiết
PP DJ-560S
36000(VND)
DJ-560S
Bình Dương
25000(KG)
2020-03-06
25KG
korea
Rakuten Chemistry
0931280284
CÔNG TY HẠT NHỰA TÂN KIỀU 0
nhà cung cấp
Chi tiết sản phẩm