Cung mã số thông tin chi tiết
PP RP348NK
38000(VND)
RP348NK
Bình Dương
25000(KG)
2020-03-06
25KG
Thailand
Basel
11
0931280284
CÔNG TY HẠT NHỰA TÂN KIỀU 0
nhà cung cấp
Chi tiết sản phẩm