PPO LN23 AsahiKASEI

Người mẫu:

Thương hiệu sản phẩm:LN23

tồn kho:7000KG

Danh mục:HDPE

địa điểm:Hà nội

LLDPE 218WJ

Người mẫu:

Thương hiệu sản phẩm:218WJ

tồn kho:50MT

Danh mục:LLDPE

địa điểm:CÓ HÀNG TẠI KHO

LLDPE 218WJ

Người mẫu:

Thương hiệu sản phẩm:218WJ

tồn kho:50MT

Danh mục:LLDPE

địa điểm:CÓ HÀNG TẠI KHO

ABS AG15A1

Người mẫu:

Thương hiệu sản phẩm:

tồn kho:25(吨)

Danh mục:ABS

địa điểm:Bình Dương

ABS PA-757

Người mẫu:

Thương hiệu sản phẩm:

tồn kho:25(吨)

Danh mục:ABS

địa điểm:Bình Dương

LLDPE 7420D1

Người mẫu:

Thương hiệu sản phẩm:7420D1

tồn kho:25MT

Danh mục:LLDPE

địa điểm:CÓ HÀNG TẠI KHO

Nhựa tổng hợp
Nhựa tái chế
Phụ gia ngành nhựa

Xuất bản thông tin cung mã số